2019 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

admin / 2019-01-31 10:23:38

2019 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

БСШУСЯ, ЕВРАЗИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГААГ ДЭМЖИХ ХОЛБООТОЙ ХАМТРАН 2018 ОНООС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН УРАЛДААНЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

admin / 2017-06-12 17:41:36

БСШУСЯ, ЕВРАЗИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГААГ ДЭМЖИХ ХОЛБООТОЙ ХАМТРАН 2018 ОНООС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН УРАЛДААНЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА


ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЦӨМ ТЕХНОЛОГИЙН 2015 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

admin / 2015-09-08 00:00:00

Засгийн газрын 2010 оны 173 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологи”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах чиглэлүүдээр төслийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.


Японд суралцах тухай танилцуулга болон мэдээллийн яармаг 2015

Японд суралцах тухай танилцуулга болон мэдээллийн яармаг 2015

БНСУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАГДЛАА

БНСУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАГДЛАА

Хүний Нөөцийн Хөгжлийг Дэмжих JDS Тэтгэлэгт Хөтөлбөр зарлагдлаа

Хүний Нөөцийн Хөгжлийг Дэмжих JDS Тэтгэлэгт Хөтөлбөр зарлагдлаа